top of page

תנאים

כללי

האתר הנוכחי הוא בבעלות ומופעל על ידי UES LLC, שהיא חברה פרטית, ומשרדה הרשום בכתובת 8950 SW 74th COURT #2201-F9  - מיאמי, פלורידה, 33156 ארה"ב  ויצירת קשר בדוא"ל: info@ds160usa.com (להלן, "החברה")

החברה אינה קשורה, בחסות או מופעלת על ידי השגרירות או הקונסוליה של ארה"ב ו/או סוכנות או ישות ממשלתית כלשהי.

תנאים והגבלות אלה מסבירים את תנאי ההתקשרות של שירותי הסיוע המקצועי הפרטי בתרגום, מילוי והגשת טופס הבקשה לקבלת או חידוש טופס ה-DS-160 לנסיעה לארה"ב המוצעת אליו דרך אתר זה (להלן, "השירותים שלנו" "). תקנון זה חייב להתקבל על ידי המשתמש, בסוף החלק הראשון של הטופס הנבחר ולפני הכניסה לדף התשלום תמורת תשלום פרטי של שירותי הסיוע המקצועי שלנו. הסכמה כאמור היא הצהרה מפורשת וברורה של המשתמש כי הוא/היא קרא, הבין ומסכים להיות כפוף לתקנון זה.
 

האישור על תשלום התעריף הפרטי של שירותי הסיוע המקצועי שלנו מקנה למשתמש באופן אוטומטי את מעמד הלקוח וההצמדות שלו לתקנון זה (להלן, "אתה", "הלקוח"). אנו ממליצים למשתמש לעיין בתקנון זה לפני תשלום התשלום הפרטי עבור שירותי הסיוע המקצועי שלנו, ואם אינו מסכים לכך, על המשתמש להפסיק את הגלישה באתר זה ולא להמשיך בתשלום התשלום הפרטי שלנו.
 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תקנון זה, בהתאם לדרישות חקיקה ו/או פסיקה חדשות ו/או צרכים או אינטרסים עסקיים, בכל עת וללא הודעה מוקדמת למשתמש ו/או ללקוח. הנוסח המעודכן של תקנון זה ייכנס לתוקף באופן מיידי, במקביל לפרסום באתר זה.
 

תקנון זה יהיה תמיד זמין באתר זה כך שהמשתמש ו/או הלקוח יוכל תמיד להתייעץ בהם.

בכל ספק או שאלה הקשורים לתנאים וההגבלות הללו, אתה יכול לפנות אלינו דרך שירות הלקוחות שלנו באמצעות דוא"ל info@ds160usa.com.

שירותי הסיוע המקצועיים שלנו

החברה מציעה שירותים פרטיים של סיוע מקצועי בתהליך התרגום, מילוי והגשת טופס הבקשה לקבלת או חידוש טופס DS-160 לנסיעה לארה"ב הכולל:

 • (1) תמיכה בתהליך התרגום, מילוי טופס הבקשה,

 • (2) וידוא שהאדם מילא את טופס הבקשה בצורה נכונה ומלאה, פנייה אליו אם ייראה צורך לאשר או לתקן את המידע שנמסר ו/או מסירת פרטים נוספים; כדי שטופס הבקשה יעמוד בכל הדרישות של השגרירות או הקונסוליה של ארה"ב,

 

שירות הלקוחות של החברה זמין תמיד (24 שעות / 7 ימים בשבוע) כדי לענות על כל שאלה שתהיה לך לגבי תהליך הגשת הבקשה לקבלת או חידוש טופס DS-160, מילוי טופס הבקשה. למידע נוסף, עיין בסעיף "שירות לקוחות" של תנאים והגבלות אלה.

 

החברה אינה משרד עורכי דין ולפיכך אינה מספקת ייעוץ משפטי ו/או ייצוג משפטי. השירותים המקצועיים המוצעים דרך אתר זה אינם מחליפים, בכל מקרה, עורך דין מורשה או משרד עורכי דין מתמחה. אם אתה חושב שאתה עשוי להזדקק לסיוע משפטי עקב נסיבותיך האישיות, מומלץ לפנות לעורך דין מורשה או למשרד עורכי דין.

 

שכירת שירותי הסיוע המקצועיים שלנו

לשכירת שירותינו:

 • עליך להיות מבוגר ובעל יכולת משפטית להתקשר בחוזים, בהתאם לחוקים ולתקנות החלים במדינת הולדתך ו/או מגוריך; ו/או

 • עליך להיות הורה (אב/אמא) ו/או אפוטרופוס חוקי במקרה שהבקשה לקבלת טופס DS-160 או חידושו מיועדת לקטין.

 

כדי לשכור את השירותים שלנו, עליך לבצע את השלבים הבאים:
שלב 1: מלא את טופס הבקשה לקבלת או חידוש טופס DS-160

 • השלם את טופס הבקשה הנבחר של DS-160 עם נתונים אישיים ומידע פרטי נכונים, נכונים ומלאים. היבט זה חשוב כדי שהשגרירות או הקונסוליה של ארה"ב לא ימצאו ליקויים במידע שנמסר על ידך.

 • טפסי הבקשה שלנו לקבלת או חידוש טופס DS-160 מכילים רק את שדות המידע הנדרשים בהחלט על ידי השגרירות או הקונסוליה של ארה"ב. בהקשר זה, אם תמסור יותר מידע ממה שצוין לך ביחס לבקשתך לקבל ו/או לחדש את הטופס DS-160, אתה מסכים לעיבוד הנתונים האישיים או המידע האמורים על ידי החברה.

 • במקרה שאתה מספק לנו מידע אישי של צד שלישי בגיל חוקי, כמבקש לקבל או לחדש את הטופס DS-160, הפועל בשמך ומטעמך, אתה מבטיח לחברה כי (i) יש לך הודיע לצד שלישי כאמור על המטרות שלשמן יעובד המידע האישי שלך ו-(ii) יש לך את הסכמתו של הצד השלישי האמור למסור את המידע האישי שלך לחברה. אם הצד השלישי המבקש לקבל או לחדש את הטופס DS-160 הוא קטין, הדרישה לעיל לא תחול כל עוד אתה הורה שלו (אב/אמא) ו/או אפוטרופוס חוקי; אם לא, אז הדרישה הקודמת חלה

למידע נוסף על הטיפול שהחברה מבצעת במידע האישי של המשתמש ו/או הלקוח, ניתן לעיין בה.  מדיניות פרטיות.


שלב 2: קבל את התנאים וההגבלות הנוכחיים

לאחר השלמת החלק הראשון של טופס הבקשה להשגה או חידוש של טופס DS-160 ולפני שתמשיך לדף התשלום של עמלת השירותים המקצועיים הפרטיים שלנו, עליך לקבל במפורש את התנאים וההגבלות הללו.

 

שלב 3: שלם את עמלת השירותים המקצועיים שלנו

לאחר קבלת תנאים והגבלות אלו, תוכל לגשת לדף התשלום של הטופס הנבחר, שם תקבל הודעה על העלויות הנלוות לו ועל דרכי התשלום הזמינות.

 

למידע נוסף, עיין בסעיפים "עלויות טופס DS-160" ו"תשלום עלויות טופס DS-160" של תנאים והגבלות אלה.

הערות:

 • על ידי הזנת פרטי התשלום שלך ואישור התשלום של עמלת השירותים המקצועיים הפרטיים שלנו, אתה מצהיר במפורש כי: (i) ברצונך להתקשר לשירותי הסיוע הפרטיים שלנו בתהליך הגשת בקשתך לקבל או לחדש את טופס DS-160 ו( ii) לאשר שהודיעו לך ולהסכים עם העלויות של תהליך הבקשה.

 

התחלת שירותי סיוע מקצועיים

שירותי הסיוע המקצועיים שלנו יתחילו:

 • לאחר אישור שחיוב האגרה הפרטית שלנו אושר. במידה והתשלום אינו מורשה, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק שירותי סיוע מקצועי לגבי טופס DS-160.

 • אם החיוב אושר, תקבל אימייל המאשר את תשלום האגרה הפרטית שלנו, אז מובן שהחוזה למתן שירותים מקצועיים בינך לבין החברה התגבש, והמשתמש הופך ללקוח כפוף אוטומטית לתנאים וההגבלות הללו.

 

בנוסף, תקבל הודעות דוא"ל אחרות (לדוגמה אך לא רק):

 •   עם הנחיות למילוי החלק השני של טופס הבקשה לקבלת או חידוש טופס ה-DS-160 שבחרת ו-(ii) במידת הצורך, ציון המידע הנוסף שעליך לספק יחד עם הטופס.

 

עלות שירותי המקצועי והסיוע שלנו

לתהליך הבקשה לקבלת או חידוש טופס DS-160 יש את העלויות הבאות:

 • תשלום פרטי עבור שירותי הסיוע המקצועי שלנו

 • דמי שגרירות ארה"ב או קונסוליה אינם כלולים

התשלום הפרטי שלנו עבור שירותי סיוע מקצועי ושכר טרחה קונסולרי משולמים בנפרד.

 

כדי לקבל שירותי סיוע מקצועי, על הלקוח לשלם קודם לכן את העמלה הפרטית שלנו לאחר שמילא את החלק הראשון של טופס הבקשה שנבחר לקבלת או חידוש טופס DS-160.

סכום השער הפרטי שלנו עשוי להשתנות בהתאם לשער החליפין הנוכחי של המטבע המקומי שנבחר על ידי הלקוח לביצוע תשלום העמלה שלנו. סכום זה יוצג בעמוד התשלום.

 

כדי להמשיך לקבוע את התור לראיון הקונסולרי, על הלקוח לשלם את האגרות הקונסולריות. העמלות ישולמו ישירות לשגרירות ארה"ב או לקונסוליה.

 

למידע נוסף, ראה סעיפים "ביטול מתן שירותי סיוע" ו"מדיניות החזרים כספיים" בתקנון זה.

הערות:

 • אם אינך מסכים עם העלויות המוצגות עבור הטופס הנבחר, אל תזין את פרטי התשלום שלך. על ידי הזנת פרטי התשלום ואישורם, אתה מאשר ומאשר כי:

  • קיבלת מידע ומסכים עם העלויות של טופס הבקשה לקבלת או חידוש טופס DS-160 שבחרת.

  • אתה הבעלים או הבעלים הלגיטימי של כרטיס האשראי או החיוב שהזנת לתשלום העלויות. מהעמלות הפרטיות שלנו. לפיכך, החברה לא תיקח על עצמה כל אחריות בעניין זה מאחר שנסיבות אלו אינן בשליטתה הסבירה של החברה. עם זאת, במידת הצורך, החברה תשתף פעולה עם הלקוח ו/או רשויות המשפט ו/או המשטרה לצורך איתור ו/או חקירה של פעולות הונאה הקשורות לכרטיס המשמש לתשלום עלויות העמלות הפרטיות שלנו.

 • ניתן לעדכן את העלויות של תהליך הבקשה לקבלת או חידוש טופס DS-160 בכל עת, ללא צורך בהודעה מוקדמת למשתמש ו/או ללקוח, הן על ידי השגרירות או הקונסוליה האמריקאית (מכל סיבה שהיא) והן על ידי החברה (למטרות אינטרסים או מטרות עסקיות) שייכנסו לתוקף באופן מיידי, במועד פרסומם באתר זה

 • במקרה של עדכון גובה התעריף הפרטי עבור שירותינו המקצועיים, השינוי אינו רטרואקטיבי: הלקוח שהתקשר בשירותינו טרם שינוי העמלה לא יושפע מהשינוי האמור.

 • החברה אינה לוקחת על עצמה כל סוג של אחריות בנוגע לתעריף השגרירות או הקונסוליה של ארה"ב שכן קביעתו של אותו סכום היא בסמכותה הבלעדית של הסוכנות האמורה.

 • החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין המסים או ההיטלים הנובעים משער החליפין המוטל על ידי הבנק המנפיק של כרטיס החיוב או האשראי ששימש לביצוע תשלום עלויות טופס הבקשה לטופס DS-160 וללא פיצוי או החזר יינתן ללקוח בנסיבות כאלה.

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע, במקרים מסוימים, הצעות מיוחדות ו/או הנחות בתעריף הפרטי שלה עבור שירותים מקצועיים. המשתמש ייהנה מההצעה ו/או ההנחה רק אם יקבל את הודעת המבצע. כל המבצעים ו/או ההנחות יסומנו ככאלה באתר ובעמוד תשלום עלויות הליך הגשת הבקשה לטופס DS-160. אם לא יסומנו ככאלה, החברה לא תישא בכל אחריות כלפי המשתמש ו/או הלקוח במקרה של טעויות ברורות. אנו ממליצים לקרוא את התנאים המיוחדים של ההצעות ו/או ההנחות לפני קבלת הודעת המבצע ו/או אישור תשלום עלויות טופס הבקשה לקבלת או חידוש טופס DS-160 הנבחר.

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, זמנית או לצמיתות, את ההצעות ו/או ההנחות בדמי השירותים הפרטיים שלה ו/או לשנות את תנאיה המיוחדים, להאריך את תקופתו ו/או להחריג מיידית משתמש מהטבות אלו, ב- שיקול דעתם וללא הודעה מוקדמת, במקרה של זיהוי חריגה, התעללות או התנהגות לא אתית של המשתמש (לדוגמה אך לא רק: מבחר מאסיבי של טפסי בקשה DS-160 ו/או אשרות אחרות שאינן מהגרים, הונאה פעילויות הקשורות לאתר זה, בין היתר).

 

תשלום עלויות שירותי הסיוע המקצועי שלנו

תשלום האגרה הפרטית עבור שירותי הסיוע המקצועיים שלנו:

 • בעמוד הבית של אתר זה ו/או בעמוד תשלום עלויות טופס הבקשה לקבלת או חידוש טופס DS-160 שבחרת, מוצגות השיטות המותרות לביצוע תשלום העלויות האמורות. אל תנסה לבצע תשלום בשיטה אחרת מאלה שצוינו. אם תעשה זאת, החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל אובדן כסף או נזק שעלול לנבוע מפעולה כזו.
  אנו מודיעים לך זאת

  • אם כרטיס האשראי או החיוב שלך נחסם, נדחה או פג תוקפו, לא ניתן יהיה לחייב את העלויות. אם חיוב כזה אינו מורשה, שירותי התמיכה המקצועיים שלנו לא יינתנו. בכל בעיה פיננסית שתהיה לך, עליך לפנות לבנק שלך.

  • כרטיסי האשראי כפופים לבקרה והרשאות של הבנק המנפיק. אם הגורם האמור לא יאשר את החיוב המבוקש, החברה לא תספק את שירותי הסיוע המקצועי שלה ולא תיקח על עצמו כל סוג של אחריות בעניין זה.

 

סוחר שיא

הסוחר של השיא הוא  ,  רשום ב 

סוחר הרשומות יגבה את התשלום הפרטי עבור שירותי הסיוע המקצועי, ובמידת הצורך יחזיר עמלה כאמור על פי בקשה על ידי הלקוח. למידע נוסף, ראה סעיפים "ביטול מתן שירותי סיוע" ו"מדיניות החזרים כספיים" בתקנון זה.

 

סוחר הרשומות קבע את אמצעי האבטחה המרביים כדי להבטיח את המהימנות והאבטחה של התקשורת והאינטראקציות בין המשתמש ו/או הלקוח לבין אתר זה. במובן זה, יש לציין כי פרטי כרטיס האשראי או החיוב המשמשים לתשלום מועברים ישירות באמצעות חיבור מאובטח למערכות המידע של ספק/ים שירותי התשלום של החברה. לפיכך, החברה אינה שומרת את הפרטים המלאים של כרטיס האשראי או החיוב המשמש לתשלום, אלא מספר ספרות בודדות בלבד על מנת לזהות את העסקה.

 

סוחר הרשומות גם מנפיק את החשבונית בגין חיוב התשלום הפרטי עבור שירותי הסיוע המקצועי כאשר הלקוח מבקש זאת באמצעות פנייה לשירות הלקוחות באמצעות דואר אלקטרוני: info@american-eservices.com. במובן זה, הלקוח מאשר למוכר הרשומה לשלוח את החשבונית המבוקשת, רצוי בפורמט אלקטרוני.

 

אמצעים טכניים לתיקון שגיאות

לפני שתמשיך לדף התשלום של תעריף הסיוע המקצועי הפרטי שלנו, תהיה לך הזדמנות לעיין בכל הנתונים והמידע האישי שסיפקת בטופס הבקשה לטופס DS-160 שנבחר על ידך ולבצע שינויים במידת הצורך. חשוב מאוד שתוודא שהמידע המושלם נכון, מעודכן ומלא כדי שהשגרירות או הקונסוליה של ארה"ב לא ימצאו ליקויים שיש לתקן בטופס הבקשה שלך, שעלולים לעכב את ידיעת התוצאה (אישור או דחייה) של בקשתך.

 

באופן דומה, אם אתה מגלה שגיאה בחיוב עבור עמלת השירותים המקצועיים הפרטיים שלנו, אל תהסס לפנות לשירות הלקוחות שלנו כדי להסדיר את המצב באמצעות דואר אלקטרוני: info@ds160usa.com.

 

ביטול מתן שירותי סיוע

מדיניות הביטולים למתן שירותי סיוע היא כדלקמן:

הלקוח רשאי לבקש את ביטול שירותי הסיוע המקצועי שלנו בתהליך התרגום, מילוי והגשת טופס הבקשה לקבלת או חידוש טופס DS-160 בכל עת, רק אם הבקשה תוגש לפני שהלקוח יקבל את המייל האינפורמטיבי. עם דף האישור של DS-160.

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את מתן שירותי הסיוע המקצועי, במידה והלקוח יבצע אחת מהפעולות הבאות - כדוגמה אך לא רק -:

 • אי מתן מענה לבקשות למתן תיעוד או תיקון מידע ששירות הלקוחות עשוי לבצע, כך שטופס הבקשה לקבלת או חידוש טופס DS-160 של הלקוח יעמוד בדרישות שנקבעו על ידי השגרירות או הקונסוליה האמריקאית,

 • שירותי הסיוע יבוטלו על ידי החברה אם הלקוח ישנה את אישורי הגישה לחשבון המשתמש שלו במערכת המידע של השגרירות או הקונסוליה האמריקאית, או כמבקש טופס DS-160, אשר נוצר על ידי החברה. מטעמו ועניינו, במסגרת שירותי הסיוע.

 • אי עמידה בכל סעיף/ים של תנאים והגבלות אלה.

אם החברה תמשיך לבטל את מתן השירותים מכל הסיבות הנזכרות לעיל, לא יזכה בכך את הלקוח לבקש החזר של האגרה הפרטית עבור שירותי הסיוע המקצועי של החברה.

 

מדיניות החזרים

מדיניות ההחזרים של החברה היא כדלקמן:

 • הלקוח רשאי לבקש רק את החזר האגרה הפרטית עבור שירותי הסיוע המקצועי שמציעה החברה. עמלות קונסולריות אינן ניתנות להחזר, שכן לאחר ששולמו, השגרירות או הקונסוליה של ארה"ב אינן מחזירות אותן, בשום פנים ואופן.

 • הלקוח אינו רשאי לבקש את החזר האגרה הפרטית עבור שירותים מקצועיים אם החברה הודיעה לו על ביטולה כתוצאה מכך שהלקוח שינה את אישורי הגישה לחשבון המשתמש שלו במערכת המידע של השגרירות או הקונסוליה האמריקאית. . שינוי כזה מובן כביטוי ברור לנכונות הלקוח לוותר על שירותי החברה ולהמשיך בשלו עם יתר השלבים ו/או הפורמליים הקשורים להשגה או חידוש טופס DS-160 שלהם. במובן זה יצוין כי על אף שהחברה הוכיחה את נכונותה לספק שירותים, לא ניתן לספקם ללא גישה לחשבון המשתמש של הלקוח.

 • הלקוח רשאי לבקש החזר של התעריף הפרטי עבור שירותי הסיוע המקצועי תוך פרק זמן מקסימלי של 7 ימים ממועד קבלת המייל המאשר את תשלום התעריף הפרטי של החברה עבור שירותים מקצועיים. לאחר תקופה זו, לא יאושרו בקשות להחזר, למעט מקרים מאוד ספציפיים הנובעים מנסיבותיו של הלקוח, אשר יוערכו לפי שיקול דעתה של החברה.

 • אם בקשת ההחזר הוגשה תוך התקופה המצוינת, הסכום שיוחזר הוא כדלקמן: → 50% מסך האגרה הפרטית עבור שירותים מקצועיים.

 • יש לשלוח את בקשת ההחזר לשירות הלקוחות באמצעות דוא"ל: info@american-eservices.com, תוך ציון ברור הסיבה שבגינה מתבקש ההחזר.

 • שירות הלקוחות יבדוק את הסיבות והנסיבות המיוחדות של כל בקשה כדי לקבוע את אישור ההחזר או סירובו. הלקוח/ה יקבל מידע על התוצאה של בקשת ההחזר שלו/ה באמצעות דוא"ל יצירת הקשר שהוא/הוא סיפק בטופס הבקשה לקבלת או חידוש טופס DS-160.

 • אם בקשת ההחזר תאושר, ההחזר יינתן תוך פרק זמן מקסימלי של 72 שעות ממועד האישור. הליך זה עשוי להימשך עד 10 ימים להשלמתו, בהתאם לבנק של הלקוח.

 

שימו לב: אם אינכם יכולים לקיים את המינוי שלכם לראיון הקונסולרי, לא תצטרכו לשלם שוב את האגרות הקונסולריות, כל עוד תבקשו לשנות את התור הקודם שלכם תוך תקופה מקסימלית של שנה (1) ממועד ביצעת את תשלום האגרות הקונסולריות.

 

זכות משיכה

בהתאם לחריגים שנקבעו על ידי החוקים והתקנות החלים בתוקף, טופס הבקשה לקבלת או חידוש טופס Ds-160 הינו מסמך מותאם אישית בבירור שכן הוא מכיל את המידע האישי של מבקש הויזה ומופק באופן בלעדי עבור הלקוח. לפיכך, זכות המשיכה אינה חלה ולפיכך, הלקוח אינו יכול לממש אותה.

 

חריגה של אחריות

- בהתאם למידע בסעיפים "שירותי הסיוע המקצועי שלנו", "התקשרות לשירותי הסיוע המקצועי שלנו", "עלויות שירותי הסיוע המקצועי שלנו" ו"תשלום עלויות שירותי הסיוע המקצועי שלנו" בתקנון זה:

- אחריות החברה מוגבלת למתן תמיכה ללקוח בתרגום, מילוי טופס הבקשה לקבלת טופס DS-160 או חידושו כך שיעמוד בכל דרישות המידע והטופס שנקבעו על ידי השגרירות או הקונסוליה האמריקאית.

- החברה לא תישא בכל סוג של אחריות לנסיבות הבאות:

- אישור או דחייה של הבקשה לקבל או לחדש את טופס DS-160 על ידי השגרירות או הקונסוליה של ארה"ב, מכל סיבה שהיא.

- ביטול התור שנקבע קודם לכן לראיון קונסולרי, ללא הודעה או הודעה מהשגרירות או הקונסוליה האמריקאית.

- תזמון מחדש של הפגישה המוקדמת לראיון קונסולרי על ידי הקונסוליה האמריקאית בין אם היא הודיעה על הסיבות לתזמון מחדש ובין אם לאו.

- עיכובים בקביעת תור על ידי שירות הלקוחות מכיוון שהלקוח לא ביצע את תשלום האגרות הקונסולריות.

- תשלום של טופס בקשה אחד או יותר לקבלת או חידוש טופס DS-160 מתבצע באמצעות אותו כרטיס חיוב או אשראי, ללא הסכמת בעל הכרטיס.

- הלקוח אינו מבוגר ו/או אין לו את היכולת המשפטית לשכור את שירותי הסיוע המקצועיים שלנו על פי החוקים והתקנות של ארץ הולדתו או מגוריו.

- העיבוד הבלתי חוקי של מידע אישי של מבקש לקבל או לחדש את טופס הגיל החוקי DS-160 מכיוון שהמעביר לא קיבל את הסכמתו המפורשת של המבקש כאמור להעברת המידע שלו לחברה. במקרה זה, המאמץ הסביר של החברה יוגבל ליידע את המבקש על אופן הגישה למידע האישי שלו ו-(i) בקשת הסכמתו המפורשת להמשיך בעיבוד הנתונים שלהם (ii) במידת הצורך, בקש מהמעביר של המידע כדי לאשר שיש להם הסכמת הבעלים של הנתונים האישיים למסור אותם לחברה.

- עיבוד לא חוקי של מידע אישי של מבקש השגה או חידוש של טופס DS-160 שהוא קטין, שכן המעביר אינו הורה שלו (אב או אמו) ו/או אפוטרופוס חוקי. במקרה זה, ברגע שהחברה תגלה נסיבות אלו, היא תמשיך לנקוט באמצעים שתמצא לנכון לפתרון המצב.

 

חוק וסמכות שיפוט ישימים

תנאים והגבלות אלה נוצרו ויחולו על ידי החוקים והתקנות החלים בתוקף במיאמי, פלורידה ארה"ב.

בכל מקרה של מחלוקת או אי הסכמה שעלולים להתעורר או להיות קשורים בין המשתמש ו/או הלקוח והחברה לפי תקנון זה, היא תהיה כפופה לסמכות השיפוט הלא בלעדית של בתי המשפט ו/או בתי המשפט המוסמכים במקום. מקום מגוריו של המשתמש ו/או הלקוח.

בטלות, מוחלטת או חלקית, של כל אחד מהסעיפים של תנאים והגבלות אלה לא תשפיע על תוקף ההוראות האחרות.

החלטת החברה שלא לממש זכות כלשהי הניתנת או הנגזרת מתקנון זה לא תתפרש בשום פנים ואופן כוויתור על הזכות האמורה, אלא אם החברה דחתה זאת במפורש בכתב או שקיימת פעולה משפטית התואמת ב כל מקרה לפי החוקים והתקנות החלים.

שירות לקוחות

לחברה שירות לקוחות זמין 24/7 כדי להקל על התקשורת בינך לבין החברה, אליו תוכל ליצור קשר באמצעות דואר אלקטרוני: iinfo@ds160usa.com.

שירות הלקוחות יענה לשאלות, הצעות ו/או תלונות הקשורות לשירותי הסיוע המקצועי שהחברה מציעה ביחס לתהליך הבקשה לקבלת או חידוש טופס DS-160. כמו כן, שירות הלקוחות ינהל את בקשות ההחזר שיגיש הלקוח, במידת הצורך.

התקשורת של כל לקוח נבדקת בקפידה, בנפרד, ולכן ייעשה ניסיון להגיב בזמן הקצר ביותר ובכל מקרה, בתוך התקופה שנקבעה על ידי החוקים החלים והתקנות החלות.

על מנת לזהות אותך כראוי במערכות המידע שלנו ולאשר כי המתעניין שפנה לשירות הלקוחות הוא או היה, אכן, לקוח של החברה, וכן מטעמי אבטחה וסודיות של נתונים אישיים; סוכני שירות לקוחות עשויים לבקש: (i) את מזהה האפליקציה שסופק עם האימייל המאשר את תשלום עמלת השירותים המקצועיים שלנו ו/או (ii) חלק מהנתונים המזהים שלך, לפני שתמשיך להשתתף ולהגיב לבקשה שהוגשה.

תאריך תוקף: 1 בפברואר 2022

bottom of page
Clicky