top of page

תנאי שימוש

תאריך תוקף: 1 בפברואר 2022

 

כללי

אתר זה הינו פרטי ואינו מופעל, ממומן או מזוהה עם שגרירות ארה"ב או קונסוליה של ארה"ב ו/או סוכנות או ישות ממשלתית כלשהי.

תנאי שימוש אלה מסדירים את תנאי הגישה והניווט דרך אתר זה, בבעלות ובניהול של UES LLC (להלן, "החברה", "שלנו/ים")).

הגישה והניווט דרך אתר זה הינם מרצון וללא תשלום ומעניקים באופן אוטומטי לאדם המתעניין את הסטטוס של "משתמש" (להלן, "המשתמש", "אתה"). התייעצות בכל אחד מהתכנים באתר זה אינה מהווה כל סוג של יחסים חוזיים בין החברה למשתמש. רק במקרה שהמשתמש יחליט להתקשר בשירותים המקצועיים המוצעים דרך אתר זה, יתגבש אוטומטית מערכת יחסים חוזית בינך לבין החברה, תוך קבלת התנאים של "לקוח".

הגישה והגלישה באתר זה הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש ומשתמעת על אישור והסכמה מלאה של תנאי השימוש. לפיכך, אם אינך מסכים להיות מחויב לתנאי שימוש אלה, נא לא לגשת לאתר, או להמשיך להשתמש בו.

המשתמש מסכים להשתמש ולגלוש באתר זה בהתאם לחוקים ולתקנות החלים, וכן בהתאם לתנאי שימוש אלה. בהתאם לעניינים עסקיים או בגלל שינויים במתן השירותים או הפונקציונליות של האתר שלנו. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, את הגלישה באתר זה ו/או את מתן השירותים המקצועיים המוצעים באמצעות אתר זה לאותם משתמשים אשר אינם עומדים בתנאי שימוש אלה.

תנאי שימוש אלה עשויים להתעדכן, בכל עת וללא הודעה מוקדמת למשתמש, (א) על מנת לציית לחוקים ולתקנות החלים, (ב) עקב שינויים במתן השירותים או הפונקציות של האתר שלנו או ( ג) בהתאם לאינטרסים המסחריים או העסקיים החוקיים שלנו. תנאי השימוש החדשים יחולו מיד עם פרסומם באתר. לפיכך, המשתמש מאשר ומקבל כי באחריותו לעיין מעת לעת בתנאי שימוש אלה.

אם חלק או סעיף כלשהו בתנאי שימוש אלה יוכרז בטלים על ידי החלטה שיפוטית כלשהי, שאר החלקים ו/או הסעיפים יישארו בתוקף.

 

תנאי גישה

ניתן להשתמש באתר זה רק על ידי מבוגרים בהתאם לחוקים ולתקנות החלים במדינת הלידה או מגוריהם. אם המשתמש אינו עומד בדרישה זו, עליו להימנע מהמשך גלישה באתר זה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום גישה ו/או ניווט אל/דרך אתר זה למשתמשים שאינם עומדים בדרישה זו.

 

שירותי מידע ואתרי אינטרנט

החברה מציעה שירותי סיוע מקצועי פרטי בתהליך תרגום, מילוי והגשת טופס בקשה לצורך קבלת או חידוש טופס DS-160 לנסיעה לארה"ב, לרבות:

  • (א) תמיכה בתהליך התרגום ומילוי טופס הבקשה,

  • (ב) וידוא כי המבקש מילא את טופס הבקשה בצורה נכונה ומלאה, פנייה למבקש במקרה שיימצא צורך לאשר או לתקן את המידע שנמסר ו/או מסירת פרטים נוספים; לצורך טופס הבקשה DS-160 כדי לעמוד בכל הדרישות של השגרירות או הקונסוליה של ארה"ב,

מחלקת שירות הלקוחות של החברה זמינה תמיד (24 שעות / 7 ימים בשבוע) על מנת לענות על כל שאלה שתהיה לך לגבי תהליך הגשת הבקשה לקבלת או חידוש טופס DS-160, מילוי טופס הבקשה. למידע נוסף, עיין בסעיף "שירות לקוחות" בתנאי שימוש אלה.

החברה אינה משרד עורכי דין ולפיכך אינה מספקת ייעוץ משפטי ו/או ייצוג משפטי. השירותים המקצועיים המוצעים דרך אתר זה אינם מחליפים עורך דין מורשה או משרד עורכי דין מיוחד. אם אתה סבור שאתה עשוי להזדקק לסיוע משפטי עקב נסיבותיך האישיות, אנו מציעים לך לפנות לעורך דין מורשה או למשרד עורכי דין.

החברה רשאית, בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת, לבטל את מתן השירותים לאותם משתמשים ו/או לקוחות שאינם עומדים בתנאי שימוש אלה.

 

תוכן

המידע המסופק באתר זה מבוסס על מידע זמין לציבור מהשגרירות או הקונסוליה של ארה"ב. עם זאת, המידע הרלוונטי נאסף, מאורגן ואוטומטי כך שהמתעניין יוכל לעיין בו בקלות ובמידת הצורך למלא בקלות את טופס הבקשה לקבלת או חידוש טופס DS-160.

החברה עושה את מירב המאמצים לספק מידע מעודכן ולמנוע טעויות בתכנים באתר זה. עם זאת, אם אתה מוצא שגיאות, אי דיוקים או אי עקביות באתר זה, אנא הודע למחלקת שירות הלקוחות שלנו בדוא"ל

בכל מקרה, החברה תהיה פטורה מכל אחריות הנובעת מטעויות בסופו של דבר בתכנים באתר זה, למעט אותן קיצוניות המתחייבות על פי החוקים והתקנות החלים.

 

כללי התנהגות

על המשתמש להשתמש באתר זה, בתוכנו ובשירותיו בהתאם לתנאי השימוש הנוכחיים, החוקים והתקנות החלים כיום, הגינות, מוסר וסדר ציבורי בכל עת. אך ללא הגבלה, המשתמש לא:

  • שכור את השירותים המקצועיים המוצעים דרך אתר זה אם אינך בגיל חוקי ויש לך את היכולת המשפטית להתקשר ולהיות מחויב לחוקים ולתקנות החלים במדינת הלידה או המגורים שלך.

  • לעשות שימוש מסחרי, בלתי הולם או בלתי חוקי בתכנים של אתר זה, כמו גם במידע הנוגע לשירותים המקצועיים המוצעים ו/או להשתמש בתכנים כאמור לביצוע פעולות בלתי חוקיות או מזיקות לאינטרסים או זכויות החברה ו/או צד שלישי,

  • להגביל או למנוע מכל משתמש אחר להשתמש וליהנות באתר זה,

  • להעתיק, להפיץ או לשנות כל חלק מאתר זה ללא אישור מראש ובכתב מהחברה עם או בלי מטרות מסחריות,

  • לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לתכונות הקשורות לאבטחה של האתר או לתכונות המונעות או מגבילות שימוש או העתקה של כל תוכן או האוכפות הגבלות על השימוש באתר,

  • לשלוח או להפיץ מידע, קודים או תוכן העלולים להפחית, להזיק, להפריע או להפריע לגישה או שימוש רגיל של משתמש כלשהו באתר זה ו/או לפגוע או לפגוע בציוד השייך לחברה (כגון שרתים או רשתות המחוברות לאתר) או לציוד אחר. משתמשים. זה כולל אך לא מוגבל לתוכנות זדוניות, וירוסים, פצצות לוגיות וכו'.

  • הפרת זכויות הקניין הרוחני של החברה, זה כולל בין היתר, שימוש, שינוי, יצירת יצירות נגזרות של העברה (על ידי מכירה, מכירה חוזרת, רישיון, רישיון משנה, הורדה או אחר), שכפול, הפצה, הצגה או חשיפת כל תוכן של אתר זה, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה.

  • הפרת זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים בקשר לגישה או לשימוש באתר זה.

הגישה של משתמש ו/או לקוח שאינם עומדים בתנאי שימוש אלה עשויה להיחסם ו/או להשעות בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת על מנת לשמור על האיכות, האבטחה והזמינות של האתר הנוכחי.

 

הגבלת ערבויות ואחריות

השימוש באתר הנוכחי הוא באחריות המשתמש ובאחריותו בלבד. החברה עושה את מירב המאמצים להבטיח את זמינות האתר ואת הניווט הבטוח של המשתמש. עם זאת, הגישה לאתר זה עשויה להיקטע בזמן עקב משימות תחזוקה ו/או העלאת עדכונים של התכנים ו/או השירותים המוצעים באמצעותו. כמו כן, איננו יכולים להבטיח שהאתר יוחזק ללא הפרעות, עיכובים, שגיאות או השמטות מסיבות שאינן בשליטתנו, וכן בגין נזקים אפשריים שעלולים להיגרם על ידי צדדים שלישיים באמצעות חדירה בלתי לגיטימית שאינה בשליטתנו.

החברה ולא שותפיה, ספקיה, עובדיה או נציגיה יהיו אחראים ל(א) כל שגיאה, אי דיוקים, חוסר עקביות או השמטה במידע הנמסר באתר זה, (ב) אם התוכן והמידע באתר זה משמשים על ידי משתמש או צד שלישי למטרות בלתי חוקיות ו/או לגרום נזק למשתמשים אחרים, לצדדים שלישיים או למוניטין של החברה או (ג) תפקוד לקוי של האתר כתוצאה מעבודות תחזוקה, תצורה לקויה של ציוד המחשב של המשתמש. או יכולת לא מספקת לתמוך בעומס ובתצוגה של אתר זה או לשימוש בשירותים המוצעים באמצעותו.

באופן דומה, החברה לא תישא באחריות כלשהי לגישה לאתר זה על ידי משתמשים קטינים בהתאם לחוקים ולתקנות החלים במדינת הלידה או מגוריהם, בהיותם באחריות הוריהם ו/או האפוטרופוסים החוקיים להפעיל שליטה נאותה על פעילות ו/או שימוש באינטרנט על ידי ילדיהם או קטינים תלויים; למנוע גישה שלהם לאתרים שתוכנם אינו מתאים או מומלץ לקטינים, וכן שליחת נתונים אישיים ללא אישור מראש של הוריהם או האפוטרופוסים החוקיים שלהם.

החברה תהיה פטורה מכל אחריות שעלולה לנבוע מהפרת תנאי שימוש אלה על ידי המשתמש ו/או הלקוח.

 

קניין רוחני

www.ds160usa.com הוא דומיין הרשום על ידי החברה. לפיכך, לא ישמש בו בקשר למוצרים ו/או שירותים כלשהם מלבד השירותים המוצעים באתר זה, בכל דרך העלולה לגרום לבלבול בקרב המשתמשים ו/או לקוחות החברה ו/או להכפיש את החברה.

מכלול הרכיבים הכלולים באתר זה, בין אם מדובר בטקסטים, מאמרים, תיאורים, תמונות, גרפיקה, צלילים, סרטונים, מותגים, לוגו, תכונות אינטראקטיביות או כל מרכיב אחר, המבנה והעיצוב שלו, בחירת התוכן והצגה. והרכיבים הכלולים בו, והתוכנה הדרושה לתפעול, גישה ושימוש בה הם בבעלות החברה או של השותפים של החברה עמם הגשנו את הרישיונות המתאימים. כל מרכיבי האתר הנוכחיים מוגנים בזכויות קניין תעשייתי ורוחני שיש לכבד על ידי המשתמש ו/או הלקוח. עניין זה מוזהר גם בהודעת זכויות יוצרים בדף הבית של אתר זה.

העתקה, העתקה, הפצה, תקשורת פומבית, טרנספורמציה או ככלל, כל שימוש ברכיבים המוגנים של אתר זה עם או בלי מטרות מסחריות, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה, אסורים במפורש ומוחלט.

הגישה והשימוש באתר זה אינם מעבירים בשום מקרה את זכויות הקניין הרוחני של החברה למשתמש ו/או ללקוח, ואף לא מתן רישיון או הרשאה.

יתרה מכך, שים לב כי החברה שומרת לעצמה את כל זכויות הקניין הרוחני שאינן מצוינות במפורש בתנאי שימוש אלה ומתאימות לנו בהתאם לחוקים ולתקנות החלים כיום.

 

פרטיות

הנתונים האישיים שנאספו לצורך מתן השירותים המקצועיים הפרטיים המוצעים באמצעות אתר זה, וכן אלו המתקבלים מהניווט ו/או השימוש באתר זה, יעובדו בהתאם ל- Privacy של החברה

האמצעים הטכניים והארגוניים המתאימים אומצו כדי להבטיח את הסודיות, היושרה, הזמינות והאבטחה של הנתונים האישיים של המשתמשים ו/או הלקוחות.

 

סמכות שיפוט וחוקים ישימים

תנאי שימוש אלה כפופים לחוקים והתקנות הרלוונטיים של פלורידה, ארה"ב.

בכל מקרה של מחלוקת או אי התאמה בפרשנות תנאי שימוש אלה, שני הצדדים מסכימים להגיש את החלטתם, לפי בחירתם החופשית ובוויתור מפורש על כל סמכות שיפוט אחרת העשויה להתאים להם, לבתי המשפט ולבתי הדין המוסמכים של מקום מגוריהם של המשתמש ו/או הלקוח.

אי מימוש על ידי החברה של כל זכות הניתנת או הנגזרת מתנאי שימוש אלה לא יתפרש, בשום פנים ואופן, כוויתור על הזכות האמורה, אלא אם כן הוותרה במפורש ובכתב על ידי החברה או התיישנות משפטית של הפעולה. בכל מקרה מתאים בהתאם לחוק או לתקנה החלים.

 

שירות לקוחות

בכל שאלה בנוגע לתוכן תנאי שימוש אלה ו/או המידע הזמין באתר זה או השירותים המקצועיים הפרטיים המוצעים, אנא אל תהסס לפנות למחלקת שירות הלקוחות שלנו באמצעות דואר אלקטרוני

bottom of page
Clicky